קיצורים וראשי תיבות בעברית

הצעת ערך חדש

קיצור או ראשי תיבות:

הגדרה:

הערה:

כתובת אימייל (לשימוש בקשר לפניה זו בלבד):

בהקשה על "שליחה" יש הסכמה שההצעה תועבר לשימוש עתידי באתר זה