קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: יהדות
ערכים 240-221 מתוך 2778
קיצורהגדרה
אפ"כאפוטרופוס כללי
אפ""לאפשר לומר
אפ""לאפשר לקיים
א"צאינו צריך
א"קאמר קרא
אקב"ואשר קידשנו במצוותיו וציוונו
אקרו"טאלופים, קצינים, רבנים וטובים
א"ראדר ראשון
א"ראל רחום
א"ראליה רבא
א"ראליה רבה
א"ראמר רב
א"ראמר רבי
א"ראשת רב
אר"גאמר רבן גמליאל
ארגמ"ןאוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל, נוריאל
ארד"חא' דראש חודש
ארה"חארצות החיים
ארה"קארון הקודש
ארה"קארץ הקודש
test
2345678910111213141516171819202122

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של