קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ארגונים ומוסדות
ערכים 200-181 מתוך 1053
קיצורהגדרה
אָקִי"םאגודה לקימום ילדים מפגרים
אקל"עהאקדמיה ללשון עברית
ארב"לארגון רופאי בתי החולים
ארב"לארגונים בינלאומיים
אר"דאתגרים, רביבים, דק"ל
ארה"מארגון רופאי המדינה
אַרַמְק"וֹחברת הנפט הערבית אמריקאית (ARAMCO)
א.ש.דאזרחות, שלום, דמוקרטיה
אשו"חאגודת שוחרי חופש
אש"יאיגוד השיננות הישראלי
אשי"בארגון השלום היהודי הבינלאומי
אש"לאגודה לפיתוח שירותים למען הזקן בישראל
אש"לאנשים שרוצים לשנות
אש"להאגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל
אשנ"ב(אנשים למען) שימוש נבון באינטרנט
אשנ"בארגון ושילוב נושאים בין-תחומיים
אש"עארכיון השומר הצעיר
אש"ףארגון שחרור פלסטין
אש"תאגודה לשיקום תעסוקתי
את"אאוניברסיטת תל אביב
test
1234567891011121314151617181920

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של