קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ארגונים ומוסדות
ערכים 240-221 מתוך 1053
קיצורהגדרה
בַּלָּ"לבנק לאומי לישראל
בלמ"שבנק לאומי למשכנתאות
במב"הבמקום מורים באים הורים
במ"לבגדים ומצרכים למעוטי יכולת
במ"מבנק המזרחי המאוחד
בנ"גבן גוריון
בנג"לבסיס נתונים גאוגרפי לאומי
בנה"פבנק הפועלים
בנ"עבני עקיבא
בַּנְקִ"יברית נוער קומוניסטי ישראלי
בנק"לבסיס נתונים קדסטרי לאומי
בסל"אבית הספרים הלאומי האוניברסיטאי
בסס"חביטוח סיכוני סחר חוץ
בע"עברית עברית עולמית
ב"פבטר פלייס
ב"פבנק פועלים
בצ"אבית ציוני אמריקה
בר"קברית הקנאים
בש"חבית שמואל חדרה
בת"יבמאי התיאטרון בישראל
test
2345678910111213141516171819202122

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של