קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ארגונים ומוסדות
ערכים 280-261 מתוך 1053
קיצורהגדרה
דע"הדרבי עם הקהילה
דע"תדע עצמך תמיד
דפ"ודפוס ישן
דפו"רדפוס ראשון
דק"לדובר קהילתי ליהדות
דש"אדמותה של ארץ
דש"ס דינמיק שרותי ספנות
ההנ"צההנהגה הציונית
הו"דהומואים דתיים
הו"טהנדסאים וטכנאים
הולק"חהוועדה לשמירה על קרקע חקלאית
הועה"כהועד הכללי
החשג"גהחזית לשחרור גמדי גינה
הט"רהערכת טכנולוגיות רפואיות חדשות
היא"סהחברה לעזרה למהגרים יהודים )HIAS, Hebrew Immigrants Aid Society(
הי"לההתאחדות הישראלית לכלבנות
היל"אהמרכז הישראלי למידע אסטרונומי
היל"ההולכים יחד לבריאות האישה
היל"ההעמותה הישראלית לניתוח התנהגות
היל"ההשכלת יסוד לימודי השלמה
test
456789101112131415161718192021222324

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של