קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ארגונים ומוסדות
ערכים 40-21 מתוך 1053
קיצורהגדרה
אגש"חאגודה שיתופית חקלאית
אָדִיאהוד (בן דרור)
א.ד.מ.אבני דרך במינהל מכללות
אה"באיחוד הרייקי בישראל
אוה"בהאגודה לקידום באר שבע והנגב באמצעות הספורט
אוה"האוצר התיישבות היהודים
או"חאינטרנט ומידע חינוכי
אוכ"פאולפנת כפר פינס
אוּ"םאומות מאוחדות
אוֹמֶ"ץאזרחות ומעורבות ציבורית
אוֹמֶ"ץאזרחים למען מנהל תקין וצדק משפטי וחברתי
אונ'אוניברסיטה
אונדו"פכוח הפיקוח על ההפרדה של האומות המאוחדות (UNDOF)
אוּנִיצֶ"ףקרן בינלאומית של האו"ם לעזרת הילד (UNICEF)
אוּנֶסְק"וֹהסתדרות לחינוך, למדע ולתרבות שליד ארגון האו"ם (UNESCO)
אוּנְרָ"אסוכנות הסעד של האו"ם לפליטים פלסטינים (UNRWA)
אוּנְרְרָ"אמנהל הסיוע והשיקום של האומות המאוחדות (UNRWA)
או"פהאוניברסיטה הפתוחה
אֻוֵ/פָ"אהתאחדות הכדורגל האירופאית (UEFA)
אוֹפֵּ"קהתאגדות בינלאומית של מפיקי נפט (OPEC)
test
123456789101112

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של