קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ארגונים ומוסדות
ערכים 60-41 מתוך 1053
קיצורהגדרה
אוקיאספני וקוראי קומיקס בישראל
אוֹרְ"טחברה עולמית להפצת השכלה מקצועית בתפוצות ובישראל (ORT)
אור"יאחדות וראש יהודי
אז"עאגודה להגנת בריאות היהודים
אח"אארגון חרשים אילמים
אחו"האיגוד (נכי) חיפה והצפון
אחוו"האירוח, חוויה והפוגה
אח"יאחדות חברת ישראל
אח"יארץ, חברה, יהדות
אחל"האיכות חיים לתושבי השרון
אחל"האקדמיה חלופית ללשון העברית
אח"סהאחים המוסלמים
אח"תאחריות חברתית תורנית
אח"תארגון חברת תהילים
אט"אהמחתרת הבאסקית (ETA)
אטא"קמרכז התרעה אנטי טרוריסטי
אט"דאדם טבע ודין
א.ט.ל.סהעמותה הישראלית למחלות A.L.S
אי"אארכיון יד אשכול
איב"אאיגוד ישראלי לבקרה אוטומטית
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של