קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ארגונים ומוסדות
ערכים 80-61 מתוך 1053
קיצורהגדרה
אי"גAIG
איג"האגודה ישראלית לגדילה והתפתחות
איג"יאירגון נוער גאה
אי.ויעמותה להורים לילדים לקויי שמיעה
אי"טארכיון יד טבנקין
איט"האגודה ישראלית לטיפול התנהגותי
איט"םאגודה ישראלית לטיפול מיני
איט"סאיגוד ישראלי לטיפוס ספורטיבי
איי"לאגודה ישראלית לאפילפסיה
אייס"קארגון הסטודנטים לכלכלה ומנהל עסקים
אי"לאגודה ישראלית לאפילפסיה
אי"לאגודה ישראלית לסוכרת
אי"לארגון יהודי לוחם
א.י.להאגודה הישראלית לסוכרת
אִילָ"אאיגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה
איל"בהאיגוד הישראלי לחקר ביצועים
איל"ההאגוד הישראלית לחקר פוריות
א.י.ל.י.םהאגודה הישראלית לפסיכופיזיולוגיה ישומית ולמשוב ביולוגי
אִילְמָ"אהאגודה הישראלית ללימודי המזה"ת והאסלאם
אִילָ"ןאיגוד ישראלי לילדים נפגעים
test
1234567891011121314

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של