קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ארגונים ומוסדות
ערכים 100-81 מתוך 1053
קיצורהגדרה
אִילֶנְשִׁי"לאיגוד/ארגון ישראלי למען נפגעי שיתוק ילדים
אִילַ"שׁאיגוד ישראלי לבלשנות שימושית
איל"תאגודה ישראלית להערכת תכניות
אימ"באימהות יחידניות מבחירה
אימ"תארגון יועצי מערכות תקשורת
איס"אסוכנות החלל האירופית
אִיסְתָּ"אארגון סטודנטים לתיור אקדמאי
איפ"אהאיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני
איפ"א(ה)איגוד (ה)ישראלי לפיתוח ארגוני
אֵיפָּא"קהשדולה האמריקאית למען ישראל (AIPAC, American Israel Public Affairs Committee)
אי"קA.I.K
אִיקָ"אהאיגוד הישראלי ל-coaching ויעוץ ממוקד תוצאות
אִירְנָ"אסוכנות הידיעות האיראנית (IRNA)
איתכ"םאגודה ישראלית לתכנון המשפחה
אית"לאירגון תמיכה לנכה
אֵיתָ"ןאיגוד ישראלי לתזמורות נוער
אֵיתָ"ןאיגוד ישראלי לתסמונות נדירות
אֵיתָ"ןארגון ישראלי לתרבות ונוער
אכ"בארגונים כלכליים בינלאומיים
אל"האיסוף למען הסביבה
test
123456789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של