קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ארגונים ומוסדות
ערכים 120-101 מתוך 1053
קיצורהגדרה
אל"ההאגודה לתרבות הדיור
אל"המרכז לסיוע נפשי חברתי ליוצאי הולנד וקרוביהם
אָלוּ"טאגודה לאומית לילדים אוטיסטים
אלומ"א(ה)אגודה להדרכה ולפיתוח משאבי אנוש
אלו"פאימונים לכושר ופנאי
אל"חהאגודה למען החייל
אלח"האגודה ישראלית למשפחות חד הוריות הזקוקות לסיוע
אלח"האגודה למשפחות חד הוריות
אל"יאגודה להגנת הילד
אל"יאגודת לוגו הישראלית
אל"יהאגודה למען הילד
אָלִי"ןאגודה לעזרת ילדים נכים
אלי"עהאגודה לקידום ילדים עיוורים
אלכ"אהאגודה לפיתוח ולקידום כח האדם בשירותים החברתיים בישראל
אלכ"רארגון ללא כוונת רווח
אלמ"גארגון למען גברים בע"מ
אַלְמוֹ"גאומנות, למידה וגדילה
אל"סאזרחים למען סביבה בגליל
אלע"דאל עיר דוד
אלע"דארגון לפיתוח עיר דוד
test
12345678910111213141516

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של