קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: פוליטיקה
ערכים 40-21 מתוך 81
קיצורהגדרה
החכי"םחברי הכנסת
הסה"להספר הלבן
הצב"להצהרת בלפור
הצה"כהציונים הכלליים
הַצֹּהַרהציונים הרביזיוניסטיים
וָדָ"לועדת דיור לאומית
ודלי"מועדות דיור ציבוריות
ווד"לוועדת דיור ציבורית
וָודָלִי"םועדות דיור ציבוריות
חא"פחלוץ, אולמרט, פרץ
חד"שחזית דמוקרטית לשלום ושוויון
חה"כחבר הכנסת
חו"בחוץ וביטחון
חַ"כּחבר כנסת
ח"מחבר מרכז
יחב"ליחסים בינלאומיים
כ"יכנסת ישראל
ל"עליברלים עצמאיים
מד"עמפלגה דומקרטית ערבית
מו"ממִקח וממכר
test
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של