קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: פוליטיקה
ערכים 80-61 מתוך 81
קיצורהגדרה
צא"יצעירי אגודת ישראל
צל"שציונות ליברלית שוויון
צ"סציונים סוציאליסטיים
קונ'קונגרס
ראה"מראש הממשלה
ראה"עראש העיר
רה"מראש הממשלה
רה"עראש העיר
רה"עראש העירייה
רוה"מראש הממשלה
ר"מראש ממשלה
רָעָ"םרשימה ערבית מאוחדת
רַפִ"ירשימת פועלי ישראל
רָקָ"חרשימה קומוניסטית חדשה
שֶלִ"ישלום לישראל
ש"סשומרי תורה ספרדיים
תֶּלֶ"םתנועה להתחדשות ממלכתית
תֶּלֶ"םתנועה לציונות מגשימה
תָּמָ"סתרבות, מדע, ספורט
תָּמָ"תתעשיה, מסחר, תעסוקה
test
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של