קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ביטויים
ערכים 40-21 מתוך 150
קיצורהגדרה
בל"שבלב שלם
ב"נבלי נדר
בסו"מבן סורר ומורה
בע"כבעל כורחו
ב"צבן ציון
בק"אבקנה אחד
בשו"אבשום אופן
בשטומ"צבשעה טובה ומוצלחת
בשפו"אבשום פנים ואופן
בתומ"רבתודה מראש
גומ"גגוג ומגוג
גז"לגם זו לטובה
גז"שגזרה שווה
ג"שגזירה שווה
ד"ודבר והיפוכו
דו"הדי והותר
דו"רדחילו ורחימו
ד"לדי לחכימא
ד"לדי למבין
דרי"שדרישת שלום
test
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של