קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ביטויים
ערכים 60-41 מתוך 150
קיצורהגדרה
ה"ההיינו הך
הי"דהשם יקום דמו
הי"והשם יחייהו ויחזקהו
הי"והשם ישמרהו ויחיהו
הכ"מהריני כפרת משכבו
הל"להלכה למעשה
הלמ"עהלכה למעשה
הנל"כהנותן ליעף כח
ובל"גובא לציון גואל
וְדַ"לודי לחכם
ודל"בודי לחכימא ברמיזא (די לחכם ברמז)
ול"ךואהבת לרעך כמוך
ועי"עוחוסה על ישראל עמך
ז"אזעיר אנפין
ז"עזה עתה
חב"לחבלי לידה
ח"וחלילה וחס
ח"וחס וחלילה
ח"וחס ושלום
חו"אחזק ואמץ!
test
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של