קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ביטויים
ערכים 120-101 מתוך 150
קיצורהגדרה
עאכ"ועל אחת כמה וכמה
עאכו"כעל אחת כמה וכמה
עאכ"כעל אחת כמה וכמה
ע"דעלילת דם
ע"העין הרע
ע"העם הארץ
עזו"מעזות מצח
עחה"בעל חשבון הברון
עי"ועתיק יומין
עכ"נעולם כמנהגו נוהג
ע"מעדות מזרח
עמיח"יעם ישראל חי
ע"פעז פנים
עפ"דעל פרשת דרכים
עק"העל קצה הלשון
ע"רערב רב
פ"אפה אחד
פא"פפעם אחר פעם
פתב"קפג תקפו בטל קרבנו
צב"יצדיק באמונתו יחיה
test
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של