קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ביטויים
ערכים 140-121 מתוך 150
קיצורהגדרה
צע"לצדקתו עומדת לעד
צ"קצאן קדושים
קב"הקדוש ברוך הוא
קב"הקֻדְשא בְּריך הוא (הקדוש ברוך הוא)
ק"ו ב"ב שק"וקל וחומר בן בנו של קל וחומר
קו"חקל וחומר
קוש"יקוצו של יוד
רבש"ערבונו של עולם
רח"לרחמנא ליצלן (הרחמן יצילנו)
רחמ"לרחמנא ליצלן
ר"לרחמנא לִצְלָן (הרחמן יצילנו)
רפו"שרפואה שלימה
שב"רשביעות רצון
שוא"תשב ואל תעשה
שוו"משיווי משקל
שו"משרים ומנגנים
שו"קשריר וקיים
שו"שששון ושמחה
ש"חשנאת חינם
שכ"משכיב מרע (שוכב חולה)
test
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של