קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ביטויים
ערכים 150-141 מתוך 150
קיצורהגדרה
ש"משיווי משקל
שמב"חשמח בחלקו
שנ"םשלא נדע מצרות
שע"ישלום על ישראל
ש"רשביעות רצון
שת"ששן תחת שן
ת"ותיכף ומיד
ת"ותם ונשלם
תו"לתום לב
ת"לתודה לאל
test
12345678

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של