קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: סלנג
ערכים 20-1 מתוך 110
קיצורהגדרה
אב"לאם בא לך
אדכא"חאין דבר כזה ארוחת חינם
אז"שאז זהו שכן
אז"שאז זהו שלא
אחב"צאחרי בצפר (בית הספר)
אכסת"חאכסה תחת
אמ"זאלון מזרחי
אנל'אאני לא
אנ"סאנה ניקול סמית'
אעלקמילת פיקפוק
בָּבְּלָ"טבלבול ביצים ללא טעם
בָּבְּלָ"תבלבול ביצים ללא תוחלת
בָּבְּלָ"תבלבול ביצים ללא תכלית
בז"קבן זונה קטן
בל"חבן לחוץ חתונה
בל"חבת לחוצת חתונה
בַּמְבָּ"חבן משק בשנת חופש
בנ"זבן זונה
בָּשָא"שבבטן של אמא שלך
גְבִינָ"צגבינה צהובה
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של