קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: סלנג
ערכים 40-21 מתוך 110
קיצורהגדרה
גַבְנָ"צגבינה צהובה
גִירְבּוּ"ץגירוד ביצים
גלח"צגילוח ציחצוח
גרב"ץגרוד ביצים
דו"כדרך ואדיות וכיפות
דַּתְלָ"סדתי לסירוגין
דַּתְלָ"ףדתי לפעמים
דַּתְלָ"שׁדתי לשעבר
זבב"מזקפת בוקר בלתי מנוצלת
זָבָּ"שׁזו בעיה של...
זַבַּ"שׁוֹזו בעיה שלו
זב"שךזו בעיה שלך
זַבַּ"שְכֵּםזו בעיה שלכם
זלב"שזאת לא בעיה שלי
זל"קזכרונו לקללה
חַבְלָ"זחבל על הזמן
חַבְלָ"ז מַזְמָ"ז שוֹכּ"וֹ קַ"רחבל על הזמן מזמן מזמן שיו כאילו קצת ריספקט
חבל"ז שו"שחבל על הזמן שלי ושלך
חבל"ז שוש"בחבל על הזמן שלי ושלך ביחד
חבלזשש"בחבל על הזמן שלי שלך ביחד
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של