קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: סלנג
ערכים 60-41 מתוך 110
קיצורהגדרה
חב"סחי בסרט
חוב"תחולון, בת ים
חוב"תיםתושבי חולון ובת ים
חזל"םחרא זה לא מילה
חזל"שחזרה לשגרה
ח"חחיזוק חיובי (קרא: חת חת)
חיב"סחי בסרט
חיב"רחולון, יפו, בת ים, ראשון לציון
חייב"סחי בסרט (בד"כ חיב"ס)
ח"לחייב לגמור
חל"שחילוני לשעבר
חַפָּ"שׁחייל פשוט
חפש"ןחייל פשוט
חַרְדָּ"לחרדי לאומי
חרדל"שחרדי לשעבר
חש"סחש שהוא סלב
יב"זיעל בר זוהר
יב"סימים בלי סקס
ילצ"מיש לי צרות משלי
יצ"ליצא לארוחה
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של