קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: סלנג
ערכים 80-61 מתוך 110
קיצורהגדרה
כַּסְתָּ"חכיסוי תחת
כפלס"טכובע פלסטיק
כצו"רכולי צמרמורת וריגושים
לוֹ"לביטוי צחוק (LOL ,laughing out loud)
לַמְלָ"מלא מועיל לא מזיק
מָלָ"גמיועד להיות גיס
מנ"למה נראה לך
מפר"סמאפיה רוסית
נישנשמע
נָמֵ"רנודניק ממדרגה ראשונה
נשב"זנשבר הזין
סאפ"שסידורים אישיים פה שם
סגמ"ת"מחלה" של קצינים צעירים (לא קיצור)
ס"דסיבוב דאווין
סכ"ססוף כל סוף
סכ"ססידורים, כביסה, ספונג'ה
סַמְבָּ"ססתם מסתובב בבסיס
סמ"סאס.אמ.אס (SMS, Short Message Service)
סַעֲפָּ"שסידור עניינים פה שם
סק"ססידורים, קניות, ספונג'ה
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של