קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: סלנג
ערכים 100-81 מתוך 110
קיצורהגדרה
סתב"זסתום ת'פה ברגע זה
עאב"שעזוב אותי באמא שלך
עחה"בעל חשבון הברון
פד"מפרצוף דורש מכות
פזל"זפרק זמן ללא זיון
פָּקָ"לפקודת קבע לקרב
פקצ"הפקידה צעירה
פקצ"הפריחה קטנה וצעקנית
פקצ"עפרחה קטנה צעקנית
פרל"טפלוץ רטוב להחליף תחתונים
צב"רצוחק בקול רם
צל"בצריכ/ה ללכת ביי
צמב"לצביטה, מכה, בלי להחזיר
צמב"לצביטה, מכה, בעיטה, לטיפה
צַפְּלָ"דצעיר, פעור, לח ודביק
קַלַ"בּקרוב לבית
שב"בשמח בחור בילדותך
שבו"זשבור וזרוק
שבו"זשבור זין
שוע"לשופט עליון
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של