קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: סלנג
ערכים 110-101 מתוך 110
קיצורהגדרה
ש"זשווה זיון
שזי"פשווה זיון פראי
שז"לשפך זרעו לשווא
שִיפְצוּ"רשיפור צורה
שנ"עשנת ערב
שנ"צשנת צהריים
שנק"לשני שקלים
שפ"צורשִׁפּוּר צורה
ש"צשתוק צעיר!
שצת"קשתוק צעיר תכין קפה
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של