קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 200-181 מתוך 443
קיצורהגדרה
מ"אמס אחיד
מא"ימיל ארצישראלי
מַאיָ"המערכת אינטרנט להודעות החברות
מ"במשק בית
מב"במזומנים בידי הבנקים
מבט"ימפעלי ביוב וטיהור ירושלים
מב"כמניות בכורה
מב"ממסחר בלתי מתוכנן
מב"צמזומנים בידי הציבור
מגנ"אמערכת גילוי נאות אלקטרונית
מג"רמַרְק גרמני
מ"המס הכנסה
מו"ממִקח וממכר
מו"ממשא ומתן
מוֹ"פמחקר ופיתוח
מו"שמקורות ושימושים
מושל"כמושך שיק ללא כיסוי
מ.ח.מספר חברה
מחה"חמחלקת החשבונות
מחו"עמחוסר עבודה
test
1234567891011121314151617181920

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של