קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 220-201 מתוך 443
קיצורהגדרה
מֶחְכָּלמיצב חברתי כלכלי
מָחָ"םמשך חיים ממוצע
מטב"זמטבע זהב
מט"זמטבע זר
מָטָ"חמטבע חוץ
מט"ימטבע ישראלי
מט"קמטבע קהילתי
מיופ"כמיופה כח
מֶלַ"חמשק לשעת חרום
מל"למוסד לביטוח לאומי
מל"שמיליון שקלים
מלש"חמיליון ש"ח
ממצ"מממשלתי צמוד
ממש"קממשלתי שקלי
מנב"דמנהל בנק הדואר
מנה"למנהל תיקי לקוחות
מנהע"סמנהל עסקים
מנ"חמְנַהֵל חשבונות
מנח"סמְנַהֵל מחלקת חסכונות
מנח"רמְנַהֵל חשבונות ראשי
test
123456789101112131415161718192021

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של