קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 420-401 מתוך 443
קיצורהגדרה
שכ"עשכר עובדים
ש"משכר מינימום
ש"נשנת ניסיון
ש"נשעות נוספות
שנה"כשנת הכספים
שנ"כשנת כספים
שנק"לשני שקלים
שַׁ"סשכר סופרים
ש"עשכר עבודה
שע"חשער חליפין
שקל"ןשיקים לנכיון
שקל"פשיקים לפרעון
שקל"קשקים לקבל
שרפ"קשרם פודים קלנר
שר"ששיווק רב שכבתי
שר"ששיווק רשתי
שת"פשיעור תשואה פנימי (IRR)
תב"יתוספת ביטחון ייעודית
תב"רתקציב בלתי רגיל
תד"אתדיראן אמפא
test
11121314151617181920212223

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של