קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 440-421 מתוך 443
קיצורהגדרה
תוכ"חתוכנית חיסכון
תו"ןתעשייה וניהול
תוס"יתוספת יוקר
תוצ"גתוצר גולמי
תז"מתזרים מזומנים
תזמ"זתזרים מזומנים
תח"מתשלומי חכירה מזעריים
תכ"םתקנון, כספים ומשק
תל"גתוצר לאומי גולמי
תל"גתפוקה לאומית גולמית
תָּלָ"ןתוצר לאומי נקי
תמ"אתוספת מכסת אחוזים
תָּמָ"גתוצר מקומי גולמי
תָּמָ"םתושב מעביר מטבע (חוץ)
תָּמָ"סתעשיה ומסחר
תָּמָ"תתעשיה, מסחר, תעסוקה
תַּעַשׂ'תַּעֲשִׂיָּה
תפ"יתכנון פיקוח הייצור
תפ"סתעודת פקדון סחירה
תק"לתשואה קבועה לגודל
test
121314151617181920212223

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של