קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 60-41 מתוך 443
קיצורהגדרה
בלמ"שבנק לאומי למשכנתאות
בלצ"מבלתי צפוי מראש
בַּמְבִּ"יבאי מי באי יו )buy me buy you)
במ"הבלי מניות הטבה
במה"שבמיקח השווה
במ"מבנק המזרחי המאוחד
בנא"םבינוי, נכסים, אפסנאות, משק
בנה"פבנק הפועלים
בעמ"נבעל מניות
בעש"טבעל שליטה
ב"פבנק פועלים
ברי"קברזיל, רוסיה, הודו, סין (BRIC)
בש"חבשקלים חדשים
גוב'גובינא
גו"יגורם יצור
ג"מגרוש מצרי
ג"תגמול תפקיד
ד'דולר
ד"גדמי גבייה
דה"קדולר הונג קונג
test
12345678910111213

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של