קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: כלכלה
ערכים 180-161 מתוך 443
קיצורהגדרה
י"עימי עבודה
יר"ןיחס רזרבה נחוץ
כ"אכרטיס אשראי
כ"אכתב אופציה
כא"לכרטיסי אשראי לישראל
כה"סכל הסיכונים
כונ"רכונס נכסים רשמי
כי"לכימיקלים לישראל
כנ"זכונס נכסים זמני
כנ"רכונס נכסים רשמי
כרמ"ןכרטסת מחירי נדלן
ל'לירה
לא"ילירה ארץ ישראלית
לט"אלטווח ארוך
ל"ילירה ישראלית
לי"מלירה מִצרית
לי"שלירה שטרלינג
ליש"טלירה שטרלינג
ל"נלא נסחר
לפק'לפקודת
test
12345678910111213141516171819

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של