קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ברכות
ערכים 40-21 מתוך 111
קיצורהגדרה
בשעטו"מבשעה טובה ומוצלחת
גב"יגם ברוך יהיה
גח"טגמר חתימה טובה
גמח"טגמר חתימה טובה
דושה"טדורש שלומו הטוב
דשו"טדורש שלומך וטובתך
דש"חדרישת שלום חמה
הש"יהשם יתברך
זצוקל"אזכר צדיק וקדוש לברכה אמן
זצוקלה"הזכר צדיק וקדוש לחיי העולם הבא
זצל"הזכר צדיק לחיי העולם
זצלל"הזכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא
זצללה"הזכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא
חבו"שחיים, ברכה ושלום
חו"אחזק ואמץ!
חו"בחזק וברוך
חו"בחיים וברכה
חזו"אחזק ואמץ!
חי"וחי וקיים
יבדל"איבדל לחיים ארוכים
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של