קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ברכות
ערכים 60-41 מתוך 111
קיצורהגדרה
יבדלח"טיבדל לחיים טובים
יבל"חיבדל לחיים
יבלח"איבדל לחיים ארוכים
יבל"טיבדל לחיים טובים
יבע"ליבוא עלינו לשלום
יו"טיום טוב
יי"כיישר כח
ייצ"וה' ישמור צאתך ובואך
י"כיִשר כח
יכ"ויישר כוחו וחילו
יל"חיבדל לחיים
ילח"איבדל לחיים ארוכים
יע"איגן עליה אלוהים
יע"איכוננה עליון אמן
י"שירא שמים
יש"צישמרו צורו
יש"ריהא שמיה רבא (יהיה שמו גדול)
ית'יתברך
כה"ככל הכבוד
כוח"טכתיבה וחתימה טובה
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של