קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: ברכות
ערכים 111-101 מתוך 111
קיצורהגדרה
ש"ששבת שלום
תבדל"אתבדל לחיים ארוכים
תבל"אתבדל לחיים ארוכים
תבלח"אתבדל לחיים ארוכים
תבלח"טתבדל לחיים טובים
תבלחט"אתבדל לחיים טובים וארוכים
תו"בתודה וברכה
תכב"ץתִכון בצדק
תלא"אתבדל לחיים ארוכים אמן
תלח"אתבדל לחיים ארוכים
תליט"אתחיה לאורך ימים טובים אמן
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של