קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משפטים
ערכים 200-181 מתוך 589
קיצורהגדרה
חסד"פחוק סדר הדין הפלילי
חס"מחקירת סיבות מוות
חע"מחוק עזר עירוני ברירת משפט
חע"קחוק עזר עירוני ברירת קנס
חקא"יחוקי ארץ ישראל
חר"מחישוב רווחי מזהמים
ח"שחוקים שונים
חשבד"רחוק שיפוט בתי דין רבניים
חש"שחזקה, שימוש, שיתוף
ח"תחוקי תקציב
חתו"לחוסר תום לב
טוה"נטובת הנאה
טו"רטוב ורע
ידב"צידוע בציבור
יה"פילקוט הפרסומים
יוה"מהיועץ המשפטי
יוהמ"שהיועץ המשפטי
יומ"שיועץ משפטי
יוע"מיועץ משפטי
יועמ"שיועץ משפטי
test
1234567891011121314151617181920

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של