קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משפטים
ערכים 240-221 מתוך 589
קיצורהגדרה
לה"רלשון הרע
למה"דלמידת הדין
למוכ"זלמביא כתב זה
לשה"רלשון הרע
לשהר"עלשון הרע
מ"אמעמד אישי
מב"דממתין לבירור דין
מבה"ממבקר המדינה
מב"ממבקר המדינה
מד"ימדינת ישראל
מו"חמורשה חתימה
מ"חמשפט חוזר
מ"ימעצר ימים
מי"במעצר ימים בהעדר
מיופ"כמיופה כח
מ"כמעצר כללי
מל"במבלי לפגוע בזכויות
מ"ממעצר מנהלי
מנ"תמחלקה לניתוב תיקים
מ"סמינוי סנגור
test
2345678910111213141516171819202122

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של