קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משפטים
ערכים 80-61 מתוך 589
קיצורהגדרה
בק"מביטול קנס מנהלי
בק"שביקורת שיפוטית
בר"לבקשת רשות להתגונן
בר"םבקשת רשות ערעור מנהלית
בר"עבקשת רשות ערעור
בר"שבקשות רישוי
בר"שבקשות רשות ערעור שונות
בר"שבקשת רשות להישפט
ב"שבקשות שונות
ב"שבקשת שחרור
בש"אבקשות שונות אזרחיות
בשג"ץבקשות שונות בבית הדין הגבוה לצדק
בש"מבקשות שונות מנהלי
בש"עבקשה לשחרור בערובה
בש"פבקשות שונות פלילי
בתיהמ"שבתי המשפט
בתימ"שבתי משפט
בת"תבקשה לתשלום תכוף
ג"דגזר דין
ג"דגילוי דעת
test
1234567891011121314

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של