קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משפטים
ערכים 100-81 מתוך 589
קיצורהגדרה
גד"עגילוי דבר עבירה
גו"חגוש חלקה במרשם המקרקעין
גז"דגזר דין
גזה"דגזר הדין
גז"זתביעות לפי חוק הגזזת
גלמ"סגילוי מסמכים
גמ"דגמירת דעת
גמ"חגמר חשבון
גמ"רגרימת מוות בנהיגה רשלנית
ג"פגישור פלילי
גפ"ןגישור פוגע עבירה נפגע עבירה
ג"רגילוי ראיה
גרמ"שגרימת מוות ברשלנות
דבל"אדין בין לאומי
דבל"אדין בינלאומי
דב"סדוח ביצוע סופי
דב"עדיון בית דין לעבודה
דג"עדוח גילוי עבירה
דו"דדין ודברים
דוק'דוקומנט
test
123456789101112131415

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של