קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משפטים
ערכים 120-101 מתוך 589
קיצורהגדרה
ד"חדמי חבר
ד"טדמי טיפול
ד"טתיק דמי טיפול
ד"מדיון מהיר
ד"מדיני ממונות
דמ"רדיון מהיר בנוכחות רשם
דמ"שדיון מהיר בנוכחות שופט
ד"נדיון נוסף
ד"נדיני נפשות
דנ"אדיון נוסף אזרחי
דנג"צדיון נוסף בג"צ
דנ"םדיון נוסף מנהלי
דנ"פדיון נוסף פלילי
ד"צדין צדק
הבעה"חהבא על החתום
ה"גהסגת גבול
ה"דהעברת מקום דיון
הד"פהעברת מקום דיון - פלילי
הוצ"להוצאה לפועל
הז"יהפרת זכויות יוצרים
test
12345678910111213141516

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של