קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משפטים
ערכים 140-121 מתוך 589
קיצורהגדרה
ה"חהצעת חוק
הח"חהפרת חובה חקוקה
ה"טהטרדה מאיימת וצו הגנה
הט"מהטרדה מינית
היועה"מהיועץ המשפטי
היועמ"שהיועץ המשפטי לממשלה
ה"מהלכות מסים
המ'המרצה
המ"דהעברת מקום דיון, איחוד תיקים
המ"עהארכת מעצר
המ"שהארכת מועד להישפט
ה"נהיתר נישואין
הנ"חהצעת נוסח חדש
הס"תהאזנת סתר
ה"עהגבלים עסקיים
הע"בהעברת בעלות
הע"זתיק פלילי עובדים זרים
ה"פהמרצת פתיחה
הפ"בהמרצת פתיחה בוררות
הפ"עהוראות הפיקוד העליון
test
1234567891011121314151617

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של