קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: משפטים
ערכים 180-161 מתוך 589
קיצורהגדרה
ח"אחוזה אחיד
חא"יחוקי ארץ ישראל
ח"דחיקור דין
חד"אחיקור דין אזרחי
חדל"פחדל פרעון
חה"עחוק הגנת עדים
חוה"חחוק החוזים
חוה"מחוק המקרקעין
חוה"עחוק העונשין
חווה"דחוות הדעת
חו"זחובת זהירות
חו"יחוק יסוד
ח"יחוק יסוד
חכ"לחלק כללי (בחוק החוזים)
חל"החוק לתועלת הציבור
חל"חחוק לימוד חובה
חמב"צחייב מוגבל באמצעים
חמ"קחוק המקרקעין
ח"נתיק חנייה
חנ"אחוברת ניסוחי אישום
test
12345678910111213141516171819

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של