קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מקצועות
ערכים 40-21 מתוך 87
קיצורהגדרה
מב"אמנהל בקרת איכות
מדר"טמדריך טיסה
מו"גמורה גנן
מוֹפְּ"סמורים, פקידים, סופרים
מַזְכָּ"למזכיר כללי
מַטָּ"במטפלת בית
מכ"רמכונאות רכב
מכ"שמשגיח כשרות
מ"ממורה מחליף
מ"מממלא מקום
מנב"דמנהל בנק הדואר
מנב"טמנהל ביטחון
מנה"חמְנַהֵל החשבונות
מנהח"שמנהל חשבונות
מנ"חמְנַהֵל חשבונות
מנח"סמְנַהֵל מחלקת חסכונות
מנח"רמְנַהֵל חשבונות ראשי
מַנְכָּ"אמְנַהֵל כח אדם
מנמ"רמנהל מערכות מידע
מַנְשַׁ"דמְנַהֵל שירותי הדואר
test
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של