קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מקצועות
ערכים 60-41 מתוך 87
קיצורהגדרה
מַנְשַׁ"טמְנַהֵל שירותי הטלפון
מ"עמנהל עבודה
מעי"צממונה על יחסי ציבור
מע"רמגיש עזרה ראשונה
מק"למנהל קשרי לקוחות
מרקו"םמנהל תקשורת שיווקית
מַשְׁהַ"טמְנַהֵל שירותי הנדסה טלפון
מַשְׁהַ"רמנהל שירותי הנדסה רדיו
נָגָ"לנגיד לשעבר
נמ"יניהול מערכות ייצור
סגרה"מסגן ראש הממשלה
סגרה"עסגן ראש העיר
עו"דעורך דין
עו"העובד הוראה
עוה"דעורך הדין
עוזמ"שעוזר משפטי
עו"סעובד סוציאלי
עוס"קעובד סוציאלי קהילתי
עמ"דעוזר מנהל דואר
עַמְכָּ"לעוזר מפקח כללי
test
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של