קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מקצועות
ערכים 80-61 מתוך 87
קיצורהגדרה
ענ"קעובד נוער וקהילה
עק"בעקרת בית
פו"שפרסום ושיווק
פ"טפקח טיסה
פ"שפקיד שומה
קבו"בקצין בטחון ובטיחות
קַבָּ"טקצין ביטחון
קונכ"לקונסול כללי
ר'רב
ראה"מראש הממשלה
ראש"צראש צוות
רַבְשָׁ"ץרכז ביטחון שוטף צהל"י
רה"מראש הממשלה
רה"עראש העיר
רה"עראש העירייה
רוא"חרואה חשבון
רוה"מראש הממשלה
ר"מראש ממשלה
ר"מריש מתיבתא
ר"צראש צוות
test
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של