קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מקצועות
ערכים 87-81 מתוך 87
קיצורהגדרה
רש"צראש צוות
רת"חראש תחום
שׁוּ"בּשוחט ובודק
שו"ששופט שלום
ש"חשוטר חרש
ש"טשומר טף
שמ"טשומר טף
test
12345

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של