קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מידות
ערכים 40-21 מתוך 120
קיצורהגדרה
דק"מדקמטר
דקמ"עדֶקָמטר מעוקב
דקמ"רדֶקָמטר מרובע
חל"בחלקים לביליון
חל"מחלקים למיליון
ט'טון
ט'טֶפַח
טה"צטרה הרץ
י"איחידה אסטרונומית
יב"ליחידות בין לאומיות
ימ"איחידת מסה אטומית
יע"ןיחידת עכירות נפלומטרית (NTU)
ל'ליטר
לבי"תהחלק השלושים ושניים בטון השלם (מן ל"ב בגימטריה)
לע'לערך
מ'מטר
מ'מטרים
מ"אמטר אורך
מא"קמיליאקווילנט
מ"במגה בייט
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של