קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מידות
ערכים 60-41 מתוך 120
קיצורהגדרה
מ"גמיליגרם
מג"המֶגָהֶרְץ
מגוו"טמגה ואט
מגו"טמגה ואט
מגכ"למיליגרם כלור בליטר
מג"למיליגרם לליטר
מג"פמגה פיקסל
מגפ"סמגה פסקל
מג"רמיליגרם
מה"צמֶגָהֶרְץ
מוו"אמגוואט
מו"ממידות ומשקלות
מ"טמיליון טונות
מינ'מינימום
מיק"גמיקרוגרם
מי"שמיל שעה
מ"למיליליטר
מל"למיליליטר
מלמ"גמילימטר גשם
מלמ"קמיליון מטר מעוקב
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של