קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מידות
ערכים 80-61 מתוך 120
קיצורהגדרה
מלמ"שמיליון מטר מעוקב לשנה
מלע"שמיליון מטר מעוקב לשנה
מ"ממילימטר
ממ"כמילימטר כספית
ממ"עמטר מעוקב
ממ"עמילימטר מעוקב
ממע"קמטר מעוקב
ממע"קמיליון מטר מעוקב
ממ"קמילימטר מעוקב
ממ"רמילימטר רבוע (מרובע)
מס"שמגה סיביות לשניה
מ"פמגה פיקסל
מ"צמעלות צלסיוס
מ"קמטר מעוקב
מ"קמטר קילוגרם
מק"למיקרוליטר
מקל"שמטר מעוקב לשנייה
מקס'מקסימום
מק"שמטר, קילוגרם, שנייה
מקת"ימטר קוב תקני יבש
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של