קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: מידות
ערכים 120-101 מתוך 120
קיצורהגדרה
קו"אקילוואט
קובמטר מעוקב (Cubic metre)
קוו"אקילוואט
קו"טקילו ואט
קוט"שקילו ואט שעה
קו"שקילו ואש לשעה
קז"שקצב זניתי לשעה
קיו"טקילו ואט
ק"לקילוליטר
ק"מקילומטר
קמ"לקילומטר לליטר
קמ"קקילומטר מעוקב
קָמָ"רקילומטר רבוע (מרובע)
קָמָ"שׁקילומטר לשעה
ק"נקילו ניוטון
קנ"מקנה מידה
קסל"שקילו סיביות לשנייה
קס"שקילו סיביות לשניה
קק"לקילו קלוריות
קק"לקילו קלוריות למול
test
123456

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של