קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: בריאות ורפואה
ערכים 220-201 מתוך 270
קיצורהגדרה
עמש"צעמוד שדרה צווארי
עֹפֶ"רעזרה לפגועי ראש
ע"רעזרה ראשונה
עֵרָ"ןעזרה ראשונה נפשית
ע"שעמוד שדרה
פו"טפה וטלפיים
פוע"הפוריות ורפואה עפ"י ההלכה
פחמ'פחממות
פח"מפעימות חדריות מוקדמות
פַּלְרָ"ןפלוגת רפואה נפתית
פמ"רפולימיאלגיה ראומטיקה
פרופ'פרופסור
צ.ב.יצרכני בריאות ישראל
צב"לצניחת בסיס לשון
צב"סצילום בטן סקירה
צח"מצריכת חמצן
צט"מצוות טיפול במגיפות
צל"חצילום חזה
צר"פציוד רפואי
קו"חקופת חולים
test
1234567891011121314

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של