קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 20-1 מתוך 350
קיצורהגדרה
אאמו"ראדוני אבי מורי ורבי
אב"גאוניברסיטת בן גוריון
אב"צאקדמיה בזמן צבא
א.ד.מ.אבני דרך במינהל מכללות
אונ'אוניברסיטה
אונב'אוניברסיטה
אוּנֶסְק"וֹהסתדרות לחינוך, למדע ולתרבות שליד ארגון האו"ם (UNESCO)
או"פהאוניברסיטה הפתוחה
אוֹרְ"טחברה עולמית להפצת השכלה מקצועית בתפוצות ובישראל (ORT)
אחב"צאחרי בצפר (בית הספר)
אח"דאגף החינוך הדתי
אחו"האיחורים חיסורים והפרעות
אִילְמָ"אהאגודה הישראלית ללימודי המזה"ת והאסלאם
אל"צאקדמיה לפני צבא
אמ"דאירגון (ה)מורים (ה)דתיים
אמ"דארגון המורים הדתיים
אמח"יארגון מוסדות חינוך
אמי"ראנגלית מיון רמות
אמיר"מאנגלית מיון רמות
אמי"תאמריקאים למען ישראל ותורה
1234567891011

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך