קיצורים וראשי תיבות בעבריתקיצורים: חינוך
ערכים 200-181 מתוך 350
קיצורהגדרה
מ"חמדע חישובי
מחב"אמרכז חישובים בין אוניברסיטאי
מחה"חמחלקת החינוך
מחו"המרכז חינוך והשכלה
מחמל"ימרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים
מטו"סמדע, טבע וסביבה
מָטָ"חמרכז לטכנולוגיה חינוכית
מיח"ממרכז ליוזמות חינוכיות מתוקשבות
מיט"למרכז ידע לסיוע בטכנולוגיות למידה
מֵיצָ"במדדי יעילות וצמיחה בית ספרית
מישְׁלָ"במכון ישראלי להשכלה בכתב
מכפ"למבחן הכניסה הפסיטומטרי לאוניברסיטאות
מָלָ"גמועצה להשכלה גבוהה
מל"ג יו"שהמועצה להשכלה גבוהה יהודה ושומרון
מָלָ"דמרכז לימודים דתי
מלט"שמכללה ללימודי טכנולוגיה שימושית
מָלָ"םהמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי
מלמ"דמרכז(י) למידה
מלמ"חמורים לילדים עם מוגבלויות חמורות
מלמ"שמרכז ללימודי משטרה
test
123456789101112131415161718

חיפוש בנושא השפה העברית
חיפוש מותאם אישית של

לימודי חינוך